ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

 

 
ΗΜΕΡ. ΕΓΓΡΑΦΗΣ:____/____/______

 

 ΝΗΠΙΑ  Α΄& Β΄ Δημοτικού                  ΠΠ-ΠΚ/Α Β΄& Γ΄ Γυμν.                              
 ΜΙΝΙ Γ΄,Δ΄& Ε΄ Δημοτικού             ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ                         
 ΠΠ-ΠΚ/Β  ΣΤ΄& Α΄ Γυμν.               ΕΝΗΛΙΚΕΣ                           

 

 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΘΛΗΤΗ /ΑΘΛΗΤΡΙΑΣ                                                                                                                                                                                         
 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ____________________________   ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ:____-___-_____
 
Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ___________________________________________ΤΚ_______________

E-MAIL-αθλητή: ____________________________ΚΙΝΗΤΟ -αθλητή:_____________________        
    
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΟΝΕΩΝ
 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ___________________________   / ____________________________
 
 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: ___________________________  E-MAIL: ____________________________________________
 
 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: _______________________  ΚΙΝΗΤΟ: _________________________________
 
ΠΑΛΑΙΟ ΜΕΛΟΣ               ΝΕΟ  ΜΕΛΟΣ    
ΣΥΝΔΡΟΜΗ  ΑΘΛΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ     20,00 €                    
 ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ*      

 *μέχρι την προσκόμιση της ο γονέας ή ο ενήλικας αθλητής  φέρει την ευθύνη της υγείας του .
ΔΕΛΤΙΟ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ:    ΝΑΙ        ΟΧΙ     
    
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΑΔΕΛΦΟΥ Ή ΑΔΕΛΦΗΣ  ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ  
  ΟΝΟΜΑ: _________________________________________________________________
 
 

 

 
ΠΩΣ ΜΑΣ ΓΝΩΡΙΣΑΤΕ;  ________________________________________________________
 
 

 

 

 
ΕΛΑΒΑ ΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΙΜΑΙ ΣΥΜΦΩΝΟΣ ΜΕ ΑΥΤΟΥΣ
 
 
 
ΥΠΟΓΡΑΦΗ: _________________________

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου